Wetenschappelijk onderzoek rondom PGD

Het PGD-centrum Maastricht UMC+ voert wetenschappelijk onderzoek uit naar preïmplantatie genetische diagnostiek. De resultaten van de onderzoeken helpen ons om de zorg voor paren die PGD overwegen nog verder te verbeteren.

Researchlijnen

wetenschappelijk onderzoek: het ontbrekende puzzelstukjeOnder supervisie verrichten promovendi en postdocs wetenschappelijke researchprojecten. Het wetenschappelijk onderzoek is ingedeeld in vier researchlijnen. Elke researchlijn bestaat uit een of meerdere projecten:

 1. Veiligheid, kwaliteit en resultaten van PGD
  Onderzoek van kinderen die geboren zijn na PGD;
  PGD voor twee indicaties;
  PGD voor puntmutaties in het mitochondrieel DNA (mtDNA);
  Klinische evaluatie van IVF met PGD voor vrouwen met een BRCA1/2-mutatie;
  BRCA1- en BRCA2-mutaties en de vruchtbaarheid van de vrouw; moleculaire processen;
  Reproductieve opties voor paren die at risk zijn voor de ziekte van Huntington;
 2. Psychosociaal onderzoek van paren die voor PGD kiezen
  Motieven en ervaringen van paren die voor PGD kiezen;
  Beslissingsondersteuning voor mensen met erfelijke kanker en een kinderwens;
 3. Ontwikkeling van nieuwe PGD-technieken
 4. Ethische aspecten van PGD en reproductieve genetica
  Ethisch onderzoek en PGD.