Wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek naar PGD dat wordt uitgevoerd door de afdeling Klinische Genetica van het Maastricht UMC+ varieert van psychosociaal tot klinisch en laboratoriumonderzoek.

Zo wordt er gekeken naar motieven en overwegingen die een rol spelen bij de keuze rondom PGD en hoe de zorgverleners deze keuze gemakkelijker kunnen maken. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is om paren te helpen bij het maken van een keuze die het beste bij hen past, zodat negatieve psychologische gevolgen zoveel mogelijk beperkt worden. Daarnaast wordt de gezinsdynamiek binnen PGD-gezinnen bestudeerd, waarvan een van beide ouders is aangedaan door een erfelijke aandoening.

Op het gebied van klinisch onderzoek worden kinderen die geboren zijn na PGD zowel lichamelijk als verstandelijk onderzocht om de veiligheid van PGD op de lange termijn te beoordelen. Tot op heden heeft dit onderzoek zowel in Nederland als in het buitenland geen aanwijzingen opgeleverd dat PGD schadelijk is voor het kind.

Tevens worden nieuwe laboratoriumtechnieken voor de complexe PGD-aandoeningen ontwikkeld, wordt de veiligheid van IVF (hormonen) voor BRCA-draagsters onderzocht en wordt de invloed van een BRCA-mutatie op de vruchtbaarheid van de vrouw bestudeerd.