De behandeling

Wat zijn de kosten?

De kosten (intakegesprek, genetische en gynaecologische vooronderzoeken, IVF/ICSI-behandeling, genetisch onderzoek van de cellen van het embryo) worden door vrijwel alle ziektekostenverzekeraars vergoed. Wel geldt het eigen risico alsmede het eventuele vrijwillige eigen risico.

In een aantal gevallen is voorbereidend genetisch onderzoek nodig bij familieleden, aanvullend aan het onderzoek bij het wenspaar. Dit genetisch onderzoek bij familieleden wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van het wenspaar, mits deze vergoeding opgenomen is in de basisverzekering. Het is de verantwoordelijkheid van het wenspaar om dit na te vragen. Mocht het vergoeden van dit bloedonderzoek niet tot de polisvoorwaarden behoren dan ontvangt de verzekering van de familieleden een rekening van dit bloedonderzoek. In principe wordt die vergoed. Wel is het eigen risico en het eventueel vrijwillig eigen risico van toepassing.

Voor de kosten van de IVF/ICSI-behandeling die horen bij de PGD-behandeling, verwijzen wij u naar het IVF-centrum waar de behandeling gaat plaatsvinden; het Maastricht UMC+, UMC Utrecht, UMC Groningen of Amsterdam UMC.

Een overzicht van de kosten van een totale PGD-IVF-behandeling is opgenomen in onderstaand prijsoverzicht. Belangrijk te vermelden is dat de patiënt altijd zelf verantwoordelijk is voor de betaling van de kosten van een behandeling. Het is daarom verstandig om bij de zorgverzekeraar te informeren.