De behandeling

Wat zijn de kosten?

De kosten (intakegesprek, genetische en gynaecologische vooronderzoeken, IVF/ICSI-behandeling, genetisch onderzoek van de cellen van het embryo) worden door vrijwel alle ziektekostenverzekeraars vergoed. Wel geldt het eigen risico alsmede het eventuele vrijwillige eigen risico.

In een aantal gevallen is voorbereidend genetisch onderzoek nodig bij familieleden, aanvullend aan het onderzoek bij het wenspaar. Dit genetisch onderzoek bij familieleden wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van het wenspaar, mits deze vergoeding opgenomen is in de basisverzekering. Het is de verantwoordelijkheid van het wenspaar om dit na te vragen. Mocht het vergoeden van dit bloedonderzoek niet tot de polisvoorwaarden behoren dan ontvangt de verzekering van de familieleden een rekening van dit bloedonderzoek. In principe wordt die vergoed. Wel is het eigen risico en het eventueel vrijwillig eigen risico van toepassing.

Voor de kosten van de IVF/ICSI-behandeling die horen bij de PGD-behandeling, verwijzen wij u naar het IVF-centrum waar de behandeling gaat plaatsvinden; het Maastricht UMC+, UMC Utrecht, UMC Groningen of Amsterdam UMC. De hieronder genoemde kosten zijn richtprijzen.

Afhankelijk van het ziektebeeld waarvoor PGD gevraagd wordt, kan het medisch noodzakelijk zijn dat er consulten plaatsvinden bij verschillende specialisten in het centrum, waar de IVF/PGD-behandeling plaatsvindt. Wij adviseren u om bij uw verzekeraar te informeren of deze consulten voor vergoeding in aanmerking komen.

Prijzen 2020

 • PGD-intakegesprek bij Klinische Genetica Maastricht (declaratiecode 191125) € 1.564,42
 • Genetische voorbereiding door Klinische Genetica Maastricht: moleculair onderzoek naar gendefecten in een specifiek gen (declaratiecode 191144) € 870,56 (p.p.)
 • Gynaecologische voorbereiding door Gynaecologie Maastricht, Utrecht, Groningen of Amsterdam
  vrouw (F11, declaratiecode 14D607) € 779,33
  man (F11, declaratiecode 14B181) € 292,69
 • IVF/ICSI-behandeling (per behandeling/cyclus) door Gynaecologie Maastricht, Utrecht, Groningen of Amsterdam
  in geval van IVF-behandeling (declaratiecode 14B173/16B173) € 2.419,87
  in geval van ICSI-behandeling (declaratiecode 14B168/16B168) € 2.748,32
 • PGD-analyse (per behandeling/cyclus) door Klinische Genetica Maastricht (declaratiecode 191126) € 6.733,77

onder voorbehoud van wijzigingen