De behandeling

Voorbereidend genetisch onderzoek

Voor PGD is het altijd nodig om een voorbereidend genetisch onderzoek te doen. Daarvoor is een bloedafname nodig bij de wensouders en eventueel hun aangedane kind of andere familieleden. Bij de intake in het Maastricht UMC+ wordt nagegaan bij wie voorbereidend genetisch onderzoek gedaan moet worden.