De behandeling

Voorbereidend genetisch onderzoek

Voor PGD is het altijd nodig om een voorbereidend genetisch onderzoek te doen. Daarvoor is een bloedafname nodig bij de wensouders en meestal ook bij andere familieleden of hun aangedane kind. Bij de intake in het Maastricht UMC+ wordt nagegaan bij wie voorbereidend genetisch onderzoek gedaan moet worden.