Wat is PGD?

Voor welke aandoeningen?

Voor de meest vrij vaak voorkomende erfelijke aandoeningen is al eerder PGD toegepast en duurt het voorbereidend genetisch onderzoek drie tot zes maanden. Informatie over aandoeningen die niet in deze lijst voorkomen, wordt tijdens het eerste gesprek gegeven.

Meest voorkomende erfelijke aandoeningen, waarvoor PGD wordt toegepast

 1. Ziekte van Huntington
 2. Erfelijke borst- en eierstokkanker
 3. Myotone dystrofie type I (ziekte van Steinert)
 4. Familiaire Adenomateuze Polyposis coli (FAP)
 5. Marfan syndroom
 6. Neurofibromatose type I
 7. Cystische fibrose
 8. Spinale spieratrofie
 9. Fragiele X syndroom
 10. Hemofilie A/B
 11. Duchenne / spierdystrofie
 12. Chromosomale afwijkingen (waarbij een van de ouders drager is, zoals een translocatie = een afwijking in de structuur van twee of meer chromosomen)

Als de wensouder zelf een erfelijke aandoening heeft, zal haar/zijn gezondheidstoestand nader onderzocht worden. Er wordt nagegaan of een IVF-behandeling veilig mogelijk is. Als de vrouw is aangedaan, wordt door de gynaecoloog en eventueel door andere medisch specialisten nagegaan of zij veilig zwanger kan worden.