Wat is PGD?

Voor welke aandoeningen?

Voor de meest vrij vaak voorkomende erfelijke aandoeningen is al eerder PGD toegepast en duurt het voorbereidend genetisch onderzoek drie tot zes maanden.

De meest voorkomende erfelijke aandoeningen waarvoor PGD toegepast is, zijn:

Informatie over aandoeningen die niet in deze lijst voorkomen, wordt tijdens het eerste gesprek gegeven.

Als de wensouder zelf een erfelijke aandoening heeft, zal haar/zijn gezondheidstoestand nader onderzocht worden. Er wordt nagegaan of een IVF-behandeling veilig mogelijk is. Als de vrouw is aangedaan, wordt door de gynaecoloog en eventueel door andere medisch specialisten nagegaan of zij veilig zwanger kan worden.