Veelgestelde vragen

Wij hopen dat deze website antwoord geeft op een groot aantal vragen. Hieronder treft u een aantal vragen aan die u zich wellicht als eerste stelt. Mocht u uw vraag en het bijbehorende antwoord hier niet kunnen terugvinden, noch elders op deze website, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Hoe kan ik me aanmelden voor PGD?

U dient schriftelijk aangemeld te worden door een arts, bij voorkeur de klinisch geneticus of de gynaecoloog die u kent in verband met uw genetische aandoening.

De aanmelding moet gericht worden aan mw. prof. dr. C. de Die-Smulders, klinisch geneticus, medisch coördinator PGD MUMC+. U wordt vervolgens opgeroepen voor een eerste gesprek. Voor een informatief gesprek over PGD kunt u behalve in het MUMC+ ook terecht in het UMC Utrecht, het UMC Groningen of het Amsterdam UMC. Deze centra kunnen u vervolgens aanmelden in het MUMC+.

Wat is de wachttijd en de voorbereidingstijd voor PGD?

Voor een eerste gesprek kunt u binnen enkele weken terecht. Wanneer u daadwerkelijk aan de beurt bent voor een eerste behandeling, hangt sterk af van de indicatie voor PGD en of er al een test ontwikkeld is voor uw situatie. De tijd tot het moment dat u daadwerkelijk kunt beginnen, kan variëren van enkele maanden tot ongeveer twee jaar.

Hoeveel behandelingen kan ik maximaal krijgen en worden deze vergoed?

In principe is het maximum aantal IVF-behandelingen met PGD drie. Uit ervaring is gebleken dat na drie IVF/PGD-behandelingen de kans op zwangerschap daalt. Als het medisch verantwoord en zinnig is kan het paar in overleg met het IVF-centrum nog een 4e of 5e poging ondergaan.

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden in het basispakket drie behandelingen. Als de ziektekostenverzekeraar de kosten van de eventuele 4e en 5e behandeling niet vergoedt, zal het paar zelf zowel de IVF-behandeling als de genetische analyse moeten betalen. De tarieven staan op deze website en kunnen per jaar variëren. Het paar kan ook proberen over te stappen naar een ziektekostenverzekeraar die wel een 4e en eventuele 5e behandeling vergoedt. De jaarlijkse premie is dan meestal hoger. 

Als het paar eerder zwanger is geweest middels IVF met PGD worden voor de volgende zwangerschap meestal weer drie behandelingen vergoed. Wij raden paren aan bij hun ziektekostenverzekeraar te informeren naar de precieze voorwaarden.

Hoe lang is de tussentijd tussen de verschillende IVF/PGD-behandelingen?

Tussen de opeenvolgende IVF/PGD-behandelingen zit altijd een paar maanden. De menstruatie moet weer op gang komen en vervolgens moet een nieuwe behandeling gepland en opgestart worden. De precieze tijd tussen twee behandelingen hangt ook af van de indicatie en de capaciteit.