De behandeling

Trofectodermbiopsie

Introductie trofectodermbiopsie in het MUMC+

Begin 2016 is een nieuwe manier van biopsie geïntroduceerd in het MUMC+: de trofectodermbiopsie, kortweg TE-biopsie genoemd. Deze techniek wordt in andere landen veel gebruikt. Paren die voor de IVF/PGD-behandeling naar Maastricht komen, kunnen kiezen voor TE-biopsie op de vijfde en/of zesde dag na de bevruchting of de reguliere biopsietechniek op de derde dag na de bevruchting.

Voor wie is de TE-biopsietechniek geschikt?

Deze techniek is niet voor alle paren geschikt. Het is afhankelijk van de analysetechniek die gebruikt wordt, maar ook de leeftijd en het hormoonprofiel van de vrouw. Bij het intakegesprek op de afdeling Voortplantingsgeneeskunde zal verteld worden of deze biopsietechniek van toepassing is.

Wat is TE-biopsie?

TE-biopsieTrofectodermbiopsieBij de TE-biopsie worden er op de vijfde of zesde dag na de bevruchting enkele cellen van het embryo weggehaald. Bij de reguliere biopsievorm worden er op de derde dag één of twee cellen weggehaald. Bij de TE wordt dus gewacht tot het embryo verder is ontwikkeld. Deze cellen worden zoals gebruikelijk onderzocht in het laboratorium van de afdeling Klinische Genetica van het Maastricht UMC+.

Waarom TE-biopsie?

Bij de TE-biopsie wordt er gewacht tot het embryo zich in het later stadium bevindt. Deze embryo’s zijn vaak ‘sterker’ dan een embryo in een vroeger stadium. Dit kan een positieve invloed hebben op de kans op zwangerschap. Daarnaast worden er bij de TE-biopsie meerdere cellen afgenomen. Dit zorgt ervoor dat de analyse gemakkelijker gaat en dat er vaker een geslaagde analyse kan plaatsvinden.

Wat betekent deze techniek voor uw behandeling?

Deze techniek zal geen veranderingen brengen in het eerste deel van de IVF-stimulatie. Omdat TE-biopsie niet eerder kan plaatsvinden dan op de vijfde of zesde dag na de bevruchting, is het embryo al te ver ontwikkeld om de uitslag van de genetische analyse af te wachten. Daarom zal na de TE-biopsie het embryo ingevroren worden. Zo heeft het laboratorium de tijd om de cellen te analyseren en heeft het lichaam de tijd om te herstellen van de IVF-stimulatie. Als u gekozen heeft voor een IVF/PGD-behandeling in Maastricht zal de afdeling Voortplantingsgeneeskunde u verder informeren over de TE-biopsie en kunt u zelf een keuze maken.