De behandeling

Trofectodermbiopsie

Introductie trofectodermbiopsie in het MUMC+

Begin 2016 is een andere manier van biopsie geïntroduceerd in het Maastricht UMC+: de trofectodermbiopsie, kortweg TE-biopsie genoemd. Deze techniek wordt ook in andere landen veel gebruikt. Voor de meeste paren die voor de IVF/PGD-behandeling naar Maastricht komen, is de TE-biopsie op de vijfde en/of zesde dag na de bevruchting de standaardbehandeling. Als er na de bevruchting van de eicellen te weinig embryo's ontstaan, wordt soms alsnog besloten tot een dag 3-biopsie. Voor een klein aantal indicaties is de biopsie op de derde dag na de bevruchting nog de standaard. 

Voor wie?

De TE-biopsie is voor de meeste indicaties de standaard biopsiemethode. Tijdens het intakegesprek op de afdeling Voortplantingsgeneeskunde wordt verteld of de TE-biopsietechniek bij uw behandeling van toepassing is. 

Wat is TE-biopsie?

TE-biopsieTrofectodermbiopsieBij de biopsie op dag 3 na de bevruchting worden er één of twee cellen weggehaald. Bij de TE-biopsie worden er op de vijfde of zesde dag na de bevruchting enkele cellen van het embryo weggehaald. Bij de TE-biopsie wordt dus gewacht tot het embryo verder is ontwikkeld en kunnen er meer cellen gebiopteerd worden voor de analyse. Deze cellen worden zoals gebruikelijk onderzocht in het laboratorium van de afdeling Klinische Genetica van het Maastricht UMC+.

Waarom TE-biopsie?

Bij de TE-biopsie wordt er gewacht tot het embryo zich in een later ontwikkelingsstadium bevindt. Deze embryo’s zijn vaak ‘sterker’ dan een embryo in een vroeger stadium. Dit kan een positieve invloed hebben op de kans op zwangerschap. Daarnaast worden er bij de TE-biopsie meerdere cellen afgenomen. Dit zorgt ervoor dat de analyse gemakkelijker gaat en dat er vaker een geslaagde analyse plaatsvindt.

Wat betekent deze techniek voor uw behandeling?

Deze techniek brengt geen veranderingen in het eerste deel van de IVF-stimulatie. Omdat TE-biopsie niet eerder kan plaatsvinden dan op de vijfde of zesde dag na de bevruchting, is het embryo al te ver ontwikkeld om de uitslag van de genetische analyse af te wachten. Daarom zal na de TE-biopsie het embryo ingevroren worden. Zo heeft het laboratorium de tijd om de cellen te analyseren en heeft het lichaam de tijd om te herstellen van de IVF-stimulatie. Als uw IVF/PGD-behandeling in Maastricht plaatsvindt, zal de afdeling Voortplantingsgeneeskunde u verder informeren over de toe te passen biopsietechniek en de daarbij behorende procedure.