Wat is PGD?

Risico's

Risico's voor het kind

Hoewel de betrouwbaarheid van PGD hoog is, blijft er een kleine kans bestaan dat het kind de aandoening heeft, waarvoor de behandeling is gedaan. Daarom wordt vrouwen die zwanger zijn na PGD prenatale diagnostiek (onderzoek tijdens de zwangerschap) aangeboden.

Door het weghalen van één of enkele cellen (biopsie) bij een drie tot vijf dagen oud embryo worden de ontwikkelingskansen van het embryo, voor zover bekend, niet geschaad. Ook is er geen verhoogd percentage kinderen met aangeboren afwijkingen na PGD gerapporteerd. In de wetenschappelijke onderzoeken die werden gedaan, werden 'PGD-kinderen' vergeleken met kinderen die geboren werden na IVF/ICSI. Bij de kinderen die geboren zijn na PGD werden geen aanwijzingen voor méér aangeboren afwijkingen gevonden. Vrouwen die zwanger zijn geworden na PGD, wordt gevraagd toestemming te verlenen om na de geboorte naar de gezondheid van het kind te informeren.

Risico's voor de vrouw

Het risico van PGD voor de vrouw is dat van de IVF-behandeling. Het risico op complicaties bij IVF bedraagt enkele procenten. Een van de meer voorkomende complicaties bij de hormoonstimulatie is overstimulatie, dat wil zeggen dat er teveel eiblaasjes in de eierstokken tot rijping komen. De vrouw kan buikpijn krijgen en vocht vasthouden. In een aantal gevallen zal de behandeling gestopt moeten worden. Soms is een ziekenhuisopname nodig. Andere complicaties zijn bijvoorbeeld bloedingen en infecties. De gynaecoloog kan u meer vertellen hierover.

Als de vrouw zelf een erfelijke aandoening heeft is vaak extra vooronderzoek nodig om na te gaan of een IVF-behandeling en zwangerschap voor haar verantwoord zijn.