PGD actueel

PGD en de samenleving

Sinds de politieke discussie over PGD bij erfelijke borstkanker in de zomer van 2008, is de kennis over PGD bij de bevolking toegenomen. De laatste jaren is er een duidelijke toename geweest van het aantal mensen dat informeerde naar de mogelijkheid van PGD en van het aantal daadwerkelijk uitgevoerde behandelingen. Niettemin is het aantal paren dat in Nederland daadwerkelijk voor PGD kiest relatief beperkt en lager dan het aantal prenatale diagnoses voor erfelijke aandoeningen met een hoge kans van optreden. Dit kan te wijten zijn aan een gebrek aan kennis over PGD bij zowel hulpverleners als bij potentiële kandidaten. Waarschijnlijker is echter dat de belasting van de IVF-behandeling die inherent is aan een PGD-behandeling paren doet besluiten niet voor PGD te kiezen. Wetenschappelijk onderzoek zal moeten aantonen of dit werkelijk zo is.

Sinds de discussie in 2008 wordt PGD in de volksmond 'embryoselectie' genoemd. De discussie heeft duidelijk gemaakt dat embryoselectie en in breder verband onderzoek bij embryo's een politiek en ethisch gevoelig onderwerp is, waarover heel verschillend wordt gedacht door leden van verschillende politieke partijen, wetenschappers maar ook door potentiële gebruikers. Ethici zijn sinds de introductie van PGD in Nederland in 1995 steeds actief betrokken geweest bij de afbakening van de grenzen. Het is een goede ontwikkeling dat ook de bevolking steeds meer betrokken is geraakt bij de discussies over 'wat mag, wat kan en hoe ver gaan we?'.