Patiënt verwijzen voor PGD

Paren die (vermoedelijk) belast zijn met een ernstige erfelijke aandoening en die een kinderwens hebben, kunnen voor een informatief gesprek over de preïmplantatie genetische test (PGT) verwezen worden door hun huisarts, verloskundige of medisch specialist. Het informatieve gesprek kan gepland worden in het PGT-centrum van het Maastricht UMC+ of bij een van de PGT-samenwerkingspartners: het UMC Utrecht, UMC Groningen of het Amsterdam UMC.

Liever eerst intercollegiaal overleg? Neem gerust contact met ons op.

Template verwijsformulier

Om u te helpen uw verwijzing zo compleet en uitgebreid mogelijk te maken, kunt u onderstaand template gebruiken. Download het document en vul het in op de pc of handmatig. Verstuur de verwijzing liefst met de uitslag van het DNA- of chromosoomonderzoek via secure mail naar het PGT-centrum Maastricht UMC+ of naar een van de PGT-transportcentra. De gegevens vindt u op het formulier.