Over ons

Het Maastricht UMC+ en de PGD-transportcentra in Utrecht, Groningen en Amsterdam hebben zich verenigd in PGD Nederland.

Zij streven samen naar een optimale zorg voor de paren die te maken hebben met PGD. Dit gebeurt onder andere door afstemming van de werkwijze, het vastleggen daarvan in richtlijnen en protocollen, door zeer geregeld overleg en een actief kwaliteitsbeleid.

De coördinatie van PGD Nederland en de verantwoordelijkheid voor het beleid liggen bij het Maastricht UMC+, de vergunninghouder van PGD. De dagelijkse coördinatie berust daar bij de medisch coördinator PGD. Deze wordt actief ondersteund door de leden van de werkgroep PGD MUMC+. In deze multidisciplinaire werkgroep hebben zitting: genetici, gynaecologen, ethici en analisten. Daarnaast zijn er diverse specialisten als consulent betrokken zoals psychologen, oncologen, cardiologen en neurologen.

In het UMC Utrecht, UMC Groningen en Amsterdam UMC zijn eveneens multidisciplinaire teams actief in de zorg voor de PGD-patiënten.