Dr. K.D. Lichtenbelt

klinisch geneticus

Aandachtsgebieden

Prenatale diagnostiek, syndroomdiagnostiek, PGD

Contact

UMC Utrecht
Afdeling Voortplantingsgeneeskunde
T: 088 7558880
E: PGDAdministratie@umcutrecht.nl

Curriculum Vitae

Dr. K.D. Lichtenbelt studeerde geneeskunde in Utrecht. Na haar artsexamen is zij opgeleid tot klinisch geneticus, met als aandachtsgebieden de prenatale diagnostiek, syndroomdiagnostiek en PGD. Binnen het PGD-team Utrecht is zij verantwoordelijk voor genetische voorlichting over PGD. In het kader daarvan voert zij, samen met Titia Brouwer, maatschappelijk werker, gesprekken met ouderparen over hun keuze voor PGD of andere mogelijkheden om de geboorte van een kind met een erfelijke aandoening te voorkomen.

In 2013 is zij gepromoveerd op het proefschrift ‘Opportunities and challenges in prenatal diagnosis. Towards personalized fetal genetics’. Hiervoor onderzocht zij de effectiviteit en het gebruik van prenatale screening en diagnostiek alsmede de toegenomen mogelijkheden voor prenatale genetische diagnostiek in Nederland.