Dr. A.L. Bredenoord

associate professor Medische Ethiek

Aandachtsgebieden

Ethiek van medisch-wetenschappelijk onderzoek (research ethics), met een nadruk op genomics, biobanken, voortplantingstechnologie en stamcelonderzoek

Contact

UMC Utrecht
Afdeling Voortplantingsgeneeskunde
T: 088 7558880
E: PGDAdministratie@umcutrecht.nl

Curriculum Vitae

Dr. A.L. Bredenoord is als associate professor Medische Ethiek verbonden aan het Julius Centrum van het UMC Utrecht. Zij promoveerde in 2010 aan de Universiteit Maastricht op een proefschrift over ethische vraagstukken op het snijvlak van de voortplantingsgeneeskunde en genetica. Ze doceert ethiek aan de geneeskundefaculteit van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is zij lid van diverse commissies waaronder de Jonge Akademie van de KNAW, de Jonge Gezondheidsraad, de Landelijke Indicatiecommissie PGD, de Medische Ethische Toetsingscommissie (METC) en de Beraadsgroep Voortplantingsgeneeskunde van het UMC Utrecht.