Dr. M.N. Bekker

gynaecoloog-perinatoloog

Aandachtsgebieden

Prenatale diagnostiek en therapie; foetale echoscopie

Contact

UMCU te Utrecht
Divisie Vrouw & Baby
Wilhelmina Kinderziekenhuis

Curriculum Vitae

Dr. M.N. Bekker is sinds juni 2015 werkzaam als gynaecoloog-perinatoloog in het UMCU te Utrecht. Zij is gespecialiseerd in prenatale diagnostiek & therapie en foetale echoscopie. Daarnaast houdt zij zich bezig met patiëntempowerment en innovatie in de gezondheidszorg. Autonomie van de patiënt en geinformeerde besluitvorming zijn belangerijke aspecten in haar werk en onderzoek. Haar onderzoek richt zich op prenatale diagnostiek & echoscopie, in het bijzonder foetale ontwikkeling en de langetermijngevolgen daarvan.

Zij studeerde in 2002 af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna verrichtte zij onderzoek naar de pathofysiologie van de verdikte Nuchal Translucency. Een onderzoek waar zij in 2007 op promoveerde. Zij werd opgeleid tot gynaecoloog in het Medisch Centrum Alkmaar te Alkmaar, het VU Medisch Centrum te Amsterdam en het St. LucasAndreas ziekenhuis te Amsterdam. Vervolgens startte zij in 2011 haar subspecialisatie verloskunde in het VU Medisch Centrum te Amsterdam en het Radboudziekenhuis te Nijmegen. Deze opleiding werd in 2014 afgerond. Hierna werkte zij als perinatoloog in het Radboudumc.