Wat is PGD?

Kans op zwangerschap

De slagingskansen bij IVF/PGD zijn vergelijkbaar met de kansen bij een reguliere IVF-behandeling en bedragen ongeveer 20% per gestarte behandeling.

In Nederland is afgesproken dat er maximaal drie IVF/PGD-behandelingen toegestaan worden. Globaal lukt het bij 40-50% van de paren om binnen drie behandelingen een doorgaande zwangerschap te bereiken.