Wat is PGD?

Hoe betrouwbaar is PGD?

In het algemeen geldt dat PGD een betrouwbaarheid kent van 95 tot 98%. Met andere woorden, de kans op vergissingen met PGD bedraagt 2 tot 5%. Het is dus mogelijk dat na PGD een kind wordt geboren dat de aandoening heeft, waarvoor PGD is verricht. De betrouwbaarheid van de diagnostiek kan voor individuele paren hoger of lager zijn.

Als een vrouw zwanger wordt na IVF/PGD wordt prenatale diagnostiek (een vlokkentest of vruchtwaterpunctie) geadviseerd, wanneer het paar zekerheid wil. Ook kan er direct na de geboorte onderzoek in navelstrengbloed gedaan worden om de PGD-uitslag te bevestigen.