Wat is PGD?

Hoe betrouwbaar is PGD?

In het algemeen geldt dat PGD een betrouwbaarheid kent van 95 tot 98%. Met andere woorden: de kans op vergissingen met PGD bedraagt 2 tot 5%. De betrouwbaarheid van de diagnostiek kan voor individuele paren hoger of lager zijn.

Als een vrouw zwanger wordt na IVF/PGD wordt een vlokkentest of vruchtwaterpunctie aangeboden.