Wetenschappelijk onderzoek

Ethische aspecten van PGD en reproductieve genetica

Als het gaat om de ethiek van preïmplantatie genetische diagnostiek wordt vaak gedacht aan allerlei spannende toekomstscenario’s. Sommigen spreken van een ‘hellend vlak’ naar het ‘designer kind’. Anderen zijn daar minder bezorgd over.

Dat zijn interessante debatten, maar het wordt al snel luchtfietserij. En dat terwijl in de dagelijkse praktijk van de huidige PGD zich genoeg ethische kwesties voordoen die, in elk geval voor het moment, uitdagend genoeg zijn.