Wat zijn de kosten?

Kosten voor de vrouw én de man

Als patiënt bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van een PGD-behandeling. Het is verstandig vooraf te controleren of ook uw ziektekostenverzekeraar PGD-behandelingen vanuit de basisverzekering vergoedt. Houd er rekening mee dat u uw eigen risico (en het vrijwillige eigen risico) volledig aanspreekt zodra u een afspraak heeft voor een informatief gesprek en/of een intakegesprek. De kosten van het gesprek en van de PGD-behandeling komen altijd ten laste van de vrouw. 

Bloedonderzoek of ander onderzoek bij de vrouw komt ten laste van de zorgverzekering van de vrouw. Zij spreekt haar eigen risico volledig aan. Bloedonderzoek of ander onderzoek bij de man komt ten laste van zijn zorgverzekering. Ook hij spreekt daardoor zijn eigen risico volledig aan. 

Afhankelijk van het ziektebeeld waarvoor PGD gevraagd wordt, kan het medisch noodzakelijk zijn dat u of uw partner wordt gezien door verschillende medisch specialisten. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of deze consulten voor vergoeding in aanmerking komen.  

Wie betaalt het onderzoek van familieleden?

In veel gevallen is het nodig om bij familieleden voorbereidend genetisch onderzoek te doen. De kosten van dit bloedonderzoek worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van de betreffende wensouder. Dus, bloedonderzoek bij familie van de vrouw, wordt gedeclareerd bij de zorgverzekering van de vrouw. Bloedonderzoek bij familie van de man, wordt gedeclareerd bij de zorgverzekering van de man. Ook hier is het eigen risico van toepassing. 

Als uw zorgverzekering de kosten van bloedonderzoek van familieleden niet dekt, dan ontvangt de zorgverzekering van het betreffende familielid de rekening. Het familielid moet er dan rekening mee houden dat zijn eigen risico wordt aangesproken. 

Overzicht kosten voor PGD

 • PGD-intakegesprek bij Klinische Genetica Maastricht (declaratiecode 191125) € 1.564,42
 • Genetische voorbereiding door Klinische Genetica Maastricht: moleculair onderzoek naar gendefecten in een specifiek gen (declaratiecode 191144) € 870,56 (p.p.)
 • Gynaecologische voorbereiding door Gynaecologie Maastricht, Utrecht, Groningen of Amsterdam
  vrouw (F11, declaratiecode 14D607) € 779,33
  man (F11, declaratiecode 14B181) € 292,69
 • IVF/ICSI-behandeling (per behandeling/cyclus) door Gynaecologie Maastricht, Utrecht, Groningen of Amsterdam
  in geval van IVF-behandeling (declaratiecode 14B173/16B173) € 2.419,87
  in geval van ICSI-behandeling (declaratiecode 14B168/16B168) € 2.748,32
 • PGD-analyse (per behandeling/cyclus) door Klinische Genetica Maastricht (declaratiecode 191126) € 6.733,77

De kosten voor IVF/ICSI zijn richtprijzen. Vraag bij het umc in Maastricht, Utrecht, Groningen of Amsterdam naar de exacte hoogte. Alle genoemde kosten (2020) zijn onder voorbehoud van wijzigingen.  

Meer weten over de kosten in de zorg?

De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt de prijs voor ongeveer dertig procent van de behandelingen in de zorg. Voor de overige zeventig procent bestaat geen vaste prijs. De ziekenhuizen en de zorgverzekeraars maken elk jaar opnieuw prijsafspraken met elkaar. Gedetailleerde informatie over de kosten in de zorg vindt u op de website van het Maastricht UMC+.

Vragen over uw factuur

Heeft u een vraag over uw rekening? Neem dan telefonisch contact op met de financiële administratie van het Maastricht UMC+ (T: 043 3871515).