Wetenschappelijk onderzoek

De psychosociale aspecten van een PGD-behandeling

De focus van dit onderzoek, gesubsidieerd door Stichting Pink Ribbon, Stichting Jules Coenegracht en ZonMw, betreft de psychosociale aspecten van een PGD-behandeling. Het betreft voornamelijk kwalitatief onderzoek (interviews) waarbij gekeken wordt naar motieven en overwegingen om wel of niet voor PGD te kiezen, ervaringen met een PGD-behandeling, psychologische impact en tevredenheid achteraf.

Doel van dit onderzoek is het verbeteren van de individuele begeleiding en ondersteuning van paren tijdens het besluitvormingsproces en de PGD-behandeling.

Supervisie: prof. dr. Christine de Die-Smulders, dr. Liesbeth van Osch
Onderzoeker: drs. Joyce Gietel-Habets