Contact en afspraak maken

Verwijzing voor informatief gesprek

Om in aanmerking te komen voor PGD adviseren wij u om eerst informatie in te winnen. Bespreek uw zorgvraag met uw huisarts of win advies in bij uw verloskundige, gynaecoloog of klinisch geneticus. Deze zorgprofessionals kunnen u verwijzen voor een informatief gesprek naar het PGD-centrum van het Maastricht UMC+ of het PGD-transportcentrum UMC Utrecht, UMC Groningen of Amsterdam UMC.

Kosten informatief gesprek

Houd er rekening mee dat aan een informatief gesprek kosten zijn verbonden, waardoor u uw eigen risico in zijn geheel aanspreekt. Ook als u na het informatieve gesprek niet met PGD wilt starten, bent u de kosten van dit medisch consult verschuldigd.

Uitnodiging voor intakegesprek

Als u na het informatieve gesprek wel met PGD wilt starten, ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek in het Maastricht UMC+. Tijdens het intakegesprek worden de medische en familiegegevens doorgenomen. Besproken worden eveneens het verdere traject, de alternatieven en of de IVF-behandeling die voor PGD nodig is, in Maastricht, Utrecht, Groningen of Amsterdam zal plaatsvinden. Vervolgens wordt het genetische vooronderzoek gestart en volgt er een onderzoek door een van de gynaecologen/artsen van het IVF-team in Maastricht, Utrecht, Groningen of Amsterdam.

Kosten intakegesprek

Ook aan het intakegesprek zijn kosten verbonden. Heeft het informatieve gesprek in het Maastricht UMC+ plaatsgevonden, dan geldt dit als intakegesprek en hoeft u niet nog een keer naar Maastricht te komen.

Lees met welke kosten u verder nog rekening dient te houden.

Verwijzing door huisarts of medisch specialist

De huisarts of medisch specialist kan de patiënt voor een informatief gesprek of intakegesprek verwijzen middels een verwijsbrief, eventueel na intercollegiaal telefonisch overleg.

Maastricht UMC+
Polikliniek Klinische Genetica
Prof. dr. C.E.M. de Die-Smulders, medisch coördinator PGD Nederland
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
T: 043 3877859
E: info@pgdnederland.nl

UMC Utrecht
Afdeling Voortplantingsgeneeskunde
Mw. drs. M.L. van Buul-van Zwet
Postbus 85090
3508 AB Utrecht
T: 088 7558880
E: PGDAdministratie@umcutrecht.nl

UMC Groningen
Afdeling Genetica
Mw. dr. N. Corsten-Janssen
Postbus 30 001
9700 RB Groningen
T: 050 3617229
E: klin.genetica@umcg.nl

Amsterdam UMC
Afdeling Klinische Genetica
Mw. dr. P. Lakeman
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
T: 020 5665281
E: pgd@amc.nl