Contact en afspraak maken

Informatief gesprek

Als het paar denkt in aanmerking te komen voor PGD adviseren wij om eerst te informeren bij de eigen klinisch geneticus of gynaecoloog. Voor een informatief gesprek over PGD kunnen paren terecht in het Maastricht UMC+, UMC Utrecht, UMC Groningen of Amsterdam UMC. Ook aan een informatief gesprek zijn kosten verbonden. Houd er rekening mee dat mogelijk  het eigen risico wordt aangesproken. 

Intakegesprek

In Nederland heeft alleen het MUMC+ een vergunning voor PGD. Daarom zal het paar te allen tijde eenmalig uitgenodigd worden voor een intakegesprek in Maastricht. Hiervoor is een schriftelijke aanmelding bij de medisch coördinator PGD van het MUMC+ noodzakelijk. De adresgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Tijdens het intakegesprek worden de medische en familiegegevens doorgenomen. Besproken worden eveneens het verdere traject, de alternatieven en of de IVF-behandeling die voor PGD nodig is, in Maastricht, Utrecht, Groningen of Amsterdam zal plaatsvinden. Vervolgens wordt het genetische vooronderzoek gestart en volgt er een onderzoek door een van de gynaecologen/artsen van het IVF-team in Maastricht, Utrecht, Groningen of Amsterdam. Het intakegesprek in Maastricht of het informatief gesprek in één van de transportcentra kan in de meeste gevallen binnen enkele weken plaatsvinden.

Doorverwijzing door huisarts of specialist

De huisarts of specialist kan de patiënt voor een informatief gesprek of intakegesprek doorverwijzen middels een verwijsbrief, eventueel na intercollegiaal telefonisch overleg. Om een afspraak te kunnen inplannen, hebben wij de volgende gegevens nodig, die geëmaild, gefaxt of per post verzonden kunnen worden:

  • NAW-gegevens van de patiënt.
  • BSN van de patiënt.
  • Geslacht van de patiënt.
  • Verzekeringsgegevens van de patiënt.
  • (Mobiel) telefoonnummer, e-mailadres van de patiënt.
  • Uitslagen van eerder gedaan genetisch onderzoek.
  • Contactgegevens van de verwijzer.

Maastricht UMC+
Polikliniek Klinische Genetica
Prof. dr. C.E.M. de Die-Smulders, medisch coördinator PGD Nederland
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
T: 043 3877859
E: info@pgdnederland.nl

UMC Utrecht
Afdeling Voortplantingsgeneeskunde
Mw. dr. T.C. van Tilborg
Postbus 85090
3508 AB Utrecht
T: 088 7558880
E: PGDAdministratie@umcutrecht.nl

UMC Groningen
Afdeling Genetica
Mw. dr. N. Corsten-Janssen
Postbus 30 001
9700 RB Groningen
T: 050 3617229
E: n.corsten@umcg.nl

Amsterdam UMC
Afdeling Klinische Genetica
Mw. dr. P. Lakeman
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
T: 020 5665281
E: pgd@amc.nl