Voor wie?

PGD wordt toegepast bij paren die een hoog risico hebben op een kind met een ernstige genetische aandoening of een hoog risico op verlies van de zwangerschap wegens een chromosomale afwijking.


Door de afdeling Klinische Genetica van het academisch ziekenhuis Maastricht worden de erfelijkheidsaspecten beoordeeld. Vervolgens worden alle indicaties besproken in de werkgroep PGD van het azM. Als er PGD gevraagd wordt voor een nieuwe indicatie, moet de vraag ook voorgelegd worden aan de landelijke indicatiecommissie PGD. Uiteraard moet het ook technisch mogelijk zijn om de betreffende aandoening in embryo's te onderzoeken (lees verder: voorbereidend genetisch onderzoek).

Paren die in aanmerking willen komen voor IVF/PGD dienen ook aan de voorwaarden voor IVF te voldoen. Als de vrouw veertig jaar of ouder is, komt het paar niet meer in aanmerking voor PGD in Nederland. Bij overgewicht van de vrouw (BMI groter of gelijk aan 30) wordt geen PGD gedaan.
Door de gynaecologen of artsen van het IVF-team wordt verder onderzocht of het paar geschikt is voor IVF. Dit laatste wordt onder andere beoordeeld aan de hand van hormoononderzoek bij de vrouw en zaadonderzoek bij de man (lees verder: voorbereidend gynaecologisch onderzoek).