Slagingskans

  


De kans op zwangerschap wordt voornamelijk bepaald door de slagingskans van de IVF-behandeling. De slagingskans van IVF bedraagt bij paren die wegens verminderde vruchtbaarheid behandeld worden ongeveer 20-25% per gestarte behandeling. Bij PGD is de slagingskans 15-20% per gestarte behandeling, ondanks het feit dat de meeste paren die PGD vragen normaal vruchtbaar zijn. De kans op zwangerschap per terugplaatsing is ongeveer 25%. De kans wordt beïnvloed door factoren van buitenaf, waarbij gebleken is dat een hogere leeftijd van de vrouw, roken (door man en vrouw) en overgewicht van de vrouw de kans op zwangerschap verminderen.