Landelijke Indicatiecommissie

  


Op verzoek van de in 2009 aangestelde staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. dr. J. Bussemaker hebben de voorzitters van de Vereniging Klinische Genetica Nederland, prof. dr. N.V.A.M. Knoers en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, dr. E. Everhardt een commissie samengesteld, bestaande uit vooraanstaande beroepsbeoefenaren, ethici en een vertegenwoordiger van patiëntenorganisaties. Deze commissie zal richtlijnen opstellen en nieuwe indicaties voor preïmplantatie genetische diagnostiek beoordelen. 

Een nieuwe indicatie voor PGD wordt eerst besproken in de Werkgroep PGD MUMC+. De Werkgroep kan vervolgens besluiten deze voor te leggen aan de landelijke Indicatiecommissie PGD.