Kwaliteit

 


Academisch ziekenhuis Maastricht

Via accreditatie wil het Nederlands Instituut voor Accreditatie Ziekenhuizen (NIAZ) ziekenhuizen stimuleren om de kwaliteit van de organisatie van de patiëntenzorg te verbeteren en te borgen. Een NIAZ-accreditatie is dan ook het kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen. Het academisch ziekenhuis Maastricht was het eerste Nederlandse ziekenhuis dat door het NIAZ geaccrediteerd werd (in 1999).

De laboratoria Cytogenetica, Erfelijke Metabole Ziekten en Clinical Genomics van de afdeling Klinische Genetica zijn sinds 22 juni 2006 door CCKL geaccrediteerd onder accreditatienummer 150.

Het laboratorium Voortplantingsgeneeskunde/IVF is sinds 25 november 2009 CCKL geaccrediteerd onder accreditatienummer 242.


UMC Utrecht

Het Voortplantingslaboratorium/IVF is sinds 3 november 1999 CCKL geaccrediteerd onder accreditatienummer 035.


UMC Groningen

Het laboratorium voor Voortplantingsgeneeskunde/IVF is sinds 18 juli 2007 CCKL geaccrediteerd onder accreditatienummer 176.

AMC Amsterdam

Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde is sinds 18 juli 2007 CCKL geaccrediteerd onder accreditatienummer 174.