Aanmelden?

  


Hoe kan ik me aanmelden voor PGD?


U dient schriftelijk aangemeld te worden door een arts, bij voorkeur de klinisch geneticus of de gynaecoloog die u kent in verband met uw genetische aandoening. De aanmelding moet gericht worden aan mw. dr. C. de Die-Smulders, klinisch geneticus, medisch coördinator PGD azM. Als wij de aanmelding ontvangen hebben wordt u opgeroepen voor een eerste gesprek. U kunt voor een informatief gesprek over PGD behalve in het azM ook terecht in het UMC Utrecht of het UMCGroningen. Deze centra kunnen u vervolgens aanmelden in het azM.

Terug naar FAQ-overzicht