Waar vindt de PGD-behandeling plaats?

Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) voert sinds 1995 PGD uit en is het enige centrum in Nederland met een vergunning voor PGD.


Het azM werkt samen met het UMC Utrecht, het UMC Groningen en het AMC Amsterdam. Paren die voor PGD in aanmerking willen komen kunnen behalve in Maastricht ook in Utrecht, Groningen of Amsterdam terecht voor een informatief gesprek (zie: afspraak maken).

Het voorbereidend gynaecologisch onderzoek en (een deel van) de IVF-behandeling kunnen behalve in Maastricht ook in Utrecht, Groningen of Amsterdam plaatsvinden (zie: transport-PGD).

Het voorbereidend genetisch onderzoek en het laboratoriumonderzoek van de cellen van het embryo gebeuren altijd in het azM. Het paar moet tenminste één keer naar het azM komen voor een gesprek.